SSC

SSC Result

YearStudent NamePercentOverall School Result
2020Mr. Kushe Madhur Navnit 96.60%97.51%
2019Miss. Patil Rutuja Vilas94.60%79.01%
2018Miss. Indulkar Siddhi Sandil98.60%89.61%
2017Mr. Dev Abhijeet Shriram97.40%89.62%
2016Miss.Pitalekar Mrunmai Anil 98.40%92.56%
2015Miss.Sathe Bhagyashri Anand94.80%94.09%
2014Mr. navare Prasad Manohar93.80%95.29%
2013Miss Narvekar Rakshanda Ravindra91.04%82.56%
2012Miss Marathe Sadhvi Aanand94.36%90.31%
2011Miss Tawade Prajakta Vaaman96.37%82.08%
2010Mr. Kadam Aashish Dinesh95.45%90.10%
2009Miss Gokhale Samta Dilip94.46% 70.54%
2008Mr. Alvani Akshay Abhay91.69%66.79%
2007Miss Vipra Purshottam patel88.61%91.12%
2006Mr. Kavatkar Suchit Sudhir88.80%65.07%
2005Miss Dhavale Ketaki Vishwas88.00%62.63%
2004Miss Kale Sneha Sudhir 89.20%62.26%
eXTReMe Tracker