Guruvary D. J. Sardeshpande Adhyapak vidyalay, kodavali

Guruvary D. J. Sardeshpande Adhyapak vidyalay, kodavali
Tal: Rajapur Dist : Ratnagiri

Teaching Staff

Sr. No.NameQualificationDesignationPhoto
1.Shri. Prakash Balawant BachchhavB.Com., B.Ed.PrincipalP.B.-Bachchhav
2.Shri. Maruti Khemana KambleM.A., M.Ed.Teacher EducatorM.K.Kamble
3.Shri. Shamsundar Sitaram KadamM.A., M.Ed.Teacher EducatorS.S.KAdam
4.Shri. Ishwar Balappa KambleM.A., M.Ed.Teacher EducatorI.B.Kamble
5.Shri. Sanjeev Ramchandra PatilM.A., M.Ed.Teacher EducatorS.R.Patil
6.Shri. Ranjeet Hanmantrao DesaiM.Sc., M.Ed.
SET, NET
Teacher EducatorR.H.Desai
7.Shri. Rajaram Yashwnt MalgundeM.Sc., M.Ed
SET, NET
Teacher EducatorR.Y.-Malgunde
8.Shri. Nilesh Bhaskar MalvankarM.Sc., M.Ed.
M.A.(Education)
Teacher EducatorN.B.Malvankar
9.Shri. Mahadev Somnath KaradeM.A., B.Ed.Teacher Educator
M.S.KArade

Non Teaching Staff

Sr. No.NameQualificationDesignationPhoto
1.Shri. Ashok Govind KadamS.S.C.Laboratory Attendantno-photo
2.Shri. Prakash Rajaram SalviB.ComJunior Clerkno-photo
3.Shri. Kheaji Shankar Jadyar7th PassedPeonno-photo
4.Smt. Yashoda Yashawant Bait4th PassedPeonno-photo
eXTReMe Tracker